Avrupa devletleri COVID-19 salgınını önlemek için 118 bin tutukluyu serbest bıraktı. Bu amaçla en fazla tutuklu serbest bırakan Avrupa ülkesi Türkiye oldu.

Avrupa ülkelerinin COVID-19 salgınını azaltmak amacıyla serbest bıraktığı cezaevi nüfusuyla ilgili istatistikler Avrupa Konseyi tarafından bugün Strasbourg’da yayımlandı. Avrupa Konseyi ülkelerinde 1 Ocak 2020 tarihinde 1 milyon 390 bin 683 olan toplam cezaevi nüfusu 15 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 364 bin 643’e geriledi.

Avrupa Konseyi’ne istatistik aktaran 43 Avrupa ülkesinden 20’si salgının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla; af, koşullu salıverilme veya alternatif yöntemlerle tutuklu serbest bıraktığını bildirdi. Bu ülkelerde bugüne kadar 118 bin tutuklu serbest bırakıldı.

COVID-19 salgınına karşı en fazla tutuklu serbest bırakılan ülke Türkiye oldu. Avrupa Konseyi istatistiklerine göre Türkiye, çıkardığı af ile cezaevi nüfusunun yüzde 35’ini, yani 102 bin 944 tutukluyu serbest bıraktı. Bu serbest bırakma bir çok yönüyle eleştiri konusu oldu. Türkiye’yi bu alanda oran olarak Kıbrıs Cumhuriyeti (yüzde 16; 121), Slovenya (yüzde 16; 230), Portekiz (yüzde 15; bin 874), Norveç (yüzde 13; 401), İrlanda (yüzde 12; 476), İtalya (yüzde 9,4; 5 bin 739) ve İspanya (yüzde 7,4; 4 bin 356) izledi. Fransa da bu dönemde cezaevi nüfusunun yüzde 14’ünü (10 bin 188) serbest bıraktı, ancak bu rakam COVID-19 önlemleri de dahil tüm salıverilenleri kapsıyor. Fransa’nın verileri de dikkate alındığında bu dönemde serbest bırakılan cezaevi nüfusu 128 bini buluyor.