Türkiye’de iki yeni KHK ile toplam 2 bin 766 kamu personeli görevinden ihraç edildi. Anayasal düzeni bozmaktan yargılanan tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesi zorunlu kılındı.

Hayata geçirilen son KHK’larla Türkiye’de çok yönlü bir tartışmanın başlayacağı kesin. Özellikle 12 eylük faşizmi tarafından dayatılan tek tip kıyafete karşı ciddi bir direniş gösterilmesi bekleniyor. Bu uygulamanın politik tutuklulara dayatılacağı tartışılırken, en ciddi direnişi de yine politik tutuklu ve hükümlülerin göstereceğine inanılıyor…

Türkiye’de olağanüstü hâl uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

695 sayılı yeni KHK kapsamında, çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 kamu personeli görevinden ihraç edildi. 115 kişi ise görevine iade edildi.

İhraç edilenler arasında Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri arasında görev yapan 105 akademisyen bulunuyor.

Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 12, TÜBİTAK’tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 53, Dışişleri Bakanlığı’ndan 10, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 19, İçişleri Bakanlığı’ndan 20 ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 392 kişi ihraç edildi.

Yeni KHK kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 637 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 341, Yargıtay Başkanlığı’ndan da 22 kişi ihraç edildi.

Yedisi dernek, yedisi vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören altı kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

12 Eylül mahkemelerinden arşiv fotografı

Duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu

696 sayılı KHK kapsamında anayasal düzeni bozmaktan yargılanan tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi.

Yeni KHK’ya göre, „cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” „cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs,” „cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs” ve „Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlarından yargılananlar duruşmalarda badem kurusu renginde tulum giyecek.

„Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’ne karşı isyan,” „devletin güvenliğine karşı suçlar” ile „anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle „örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama” suçlarından yargılananlar ise duruşmalara gri renkte tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocukların kıyafetleri tulum olmayabilecek. Kadın tutukluların kıyafetleri ve buna dair uygulamaya ilişkin hususlar bir ay içinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle belirlenecek.

Sivillere de „15 Temmuz“ cezası verilemeyecek

696 sayılı KHK, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden siviller hakkında hiçbir idari, mali ya da cezai işlem yapılamayacağını da kapsıyor.

Böylece 8 Kasım 2016’da yayımlanan 6755 sayılı KHK ile kamu görevlileri için yapılan bu düzenlemeye siviller de dahil edilmiş oldu. 696 sayılı KHK’nın ilgili bölümünde şöyle denildi:

„Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.“

Taşeron işçi düzenlemesi

Yeni KHK kapsamında taşeron işçilere ilişkin de düzenleme yapılarak, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesinin önü açıldı.

Taşeron işçiler, 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Ardından sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacaklar. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Kamuya 110 bin yeni personel alınacak

„Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alınacak. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı’nda da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edilecek. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500 kadro verilecek. Müezzin, imam, Kur’an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu’nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumda. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacağı ileri sürüldü…