İNSAN MISIN ?

Erimiş etleri,
iskelete dönmüş bedenleri
240. gündür lokma geçmemiş boğazlarından
Sürükleniyorlar ayaklarından
Ey insan!
duy bu masum yok oluşun sesini
duyda götür ekmeğin kokusunu,
adaletini en onurlusunu,
dayanışmanın sıcaklığını sun artık !!!
Bırak yaşamın acımasız yarışını,
Kulak ver.
Bir gün olsun koklarken çicekleri
kaldır başını
Gör bu masum yok oluşun yeniden doğuşunu
Al eline kağıdı kalemi
Yaz artık insanlığın kitabını,
insanca haykırışlarını duy !!!
Ses ver …

Şevket Dalboy