İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçerken, 13 Mart tarihli bir araştırmayla ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları duyuruldu. Ölenlerin yaş ortalaması 79,4 olarak açıklandı.

İtalya’da bugün itibariyle 2 bin 158 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

A3 habere göre, İtalya Hıfzıssıhha Kurumu’nun 13 Mart tarihli araştırması yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını ortaya koydu.

13 Mart tarihli araştırmaya göre yaşamını yitiren ilk 1016 kişinin bilgileri şöyle:

Yaş ortalaması: 79,4
En genci: 39
En yaşlısı: 100
Kadınların yaş ortalaması: 84
Erkeklerin yaş ortalaması: 79
Yaşamını yitirenlerin cinsiyet dağılımı
30-39 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 1 kişi
Kadın: 1 kişi
40-49 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 2 kişi
Kadın: 1 kişi
50-59 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 19 kişi
Kadın: 6 kişi
60-69 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 62 kişi
Kadın: 18 kişi
70-79 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 286 kişi
Kadın: 76 kişi
80-89 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek: 306 kişi
Kadın: 139 kişi
90 yaş ve üzeri yaşamını yitiren

Erkek: 0 kişi
Kadın: 48 kişi
Yaşlara göre ölüm oranı
Hastalığa yakalanıp yaşamını yitirenlerin oranı:

0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası yaşamını yitiren yok).
39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0
Yaşamını yitirenlerin hastalıkları
Yaşamını yitirenlerin:

% 26,1’nin 1(bir) ağır hastalığı var
% 25,7’sinin 2(iki) ağır hastalığı var
% 47,0’sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var
Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok
Yaşamını yitirenlerin:

% 37,2’si iskemik kalp hastalığı
% 26,5’inde atrial disritmi
% 8.2’si inme, iskemik beyin damar hastalığı
% 76,5’i yüksek tansiyon
% 37,3’ü şeker hastalığı
% 4.5’i demans
% 9,7’si kronik akciğer hastalığı
% 19,4’ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı
% 2,6’sı karaciğer hastalığı
% 17,5’i böbrek yetmezliği sahibiydi.
Yaşamını yitirenlerin:

% 83’ü nefes darlığı
% 80’i yüksek ateş
% 45’i öksürük
% 4’ü ishal
% 4’ü hemoptizi (kan tükürme) şikayetleriyle başvurdular.
Yüzde 98,8’i nefes almakta güçlük çekti

Yaşamını yitirenlerin %98,8’i nefes almakta güçlük çektiler.
Yaşamını yitiren en genç iki kişinin yaşları 39.
Birincisi erkek, psikolojik hastalığının yanısıra şekeri ve obezitesi var.
İkincisi ise kadın, tümörü var.