Bir çok Alman politikacı aksini iddia etse de Almanya artık tam bir göçmen ülkesi. Alman kamu kuruluşlarında çalışanların yüzde 12’si göçmen kökenli. Elbette bu oran oldukça az. Alman hükümeti, kamudaki göçmen kökenlilerin sayısını artırmak istiyor.

Ümit Kalın

Almanya’da Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Norbert Schneider, kamu kuruluşlarıyla ilgili yapılan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçlarını bugün Berlin’de gazetecilerle paylaştı. Buna göre Almanya’da kamuda çalışanların sadece yüzde 12’si göçmen kökenli. Elbette bu rakamların azlığı birçok soruyu ve tartışmayı da beraberinde getirdi.

Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısına bakıldığında yüzde 12 az!

Kamudaki bu oranın Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısına bakıldığında az olduğu vurgulanan araştırmada, 2018 yılında Almanya’nın toplam nüfusunun yüzde 25,5’ini ve özel sektör çalışanlarının da yüzde 26,2’sini göçmen kökenlilerin oluşturduğuna işaret edildi.

Hangi ülke kökenli göçmen Alman vatandaşlarının kamudaki oranı açıklanmadı.

Alman kamu kuruluşlarında toplam çalışan sayısının 230 bin olduğu belirtilen araştırmada, kamu kuruluşlarındaki en düşük göçmen kökenli oranının yüzde 4, en yüksek oranın da yüzde 24,5 olduğu kaydedildi. Ancak bu kamu kuruluşlarının ismini vermeyen Uyum Bakanı Widmann-Mauz, araştırmada genel görünümle ilgilendiklerini söyledi.

Schneider de özellikle ilk kuşak göçmenler arasında kamu kuruluşlarında çalışanların ender olduğuna dikkat çekerken Nüfus Araştırmaları Enstitüsü yöneticilerinden Andreas Ette de göçmen kökenlilerin kamuda hem süreli sözleşmelerle hem de niteliklerinin altındaki işlerde çalıştırıldığına dikkat çekerek bu kişilerin nadiren terfi ettirildiklerini dile getirdi.

Resmi verilerde kendisi ya da ebeveynlerinden en az biri Alman vatandaşı olarak doğmayan kişiler göçmen kökenli olarak kabul ediliyor.

Kamu kuruluşlarına çeşitlilik puanı verildi.

Alman hükümetinin desteklediği „Çeşitlilik İklimi“ olarak adlandırılan girişimde kuruluşlara çeşitlilik konusunda 1’den 5’e kadar puan veriliyor. Yapılan araştırmada Alman kamu kuruluşları için bu skala üzerinden 3,2 puan verildiği, bunun da „iyi“ olarak nitelendirildiği belirtildi.

Araştırmada ayrıca katılımcılara terfi ve performansta çeşitliliği bir kazanım olarak görüp görmedikleri sorusunun da yöneltildiği ve  Çeşitlilik İklimi yükseldikçe, çalışanlar arasındaki memnuniyetle birlikte kurumun başarı ve verimliliğinin de arttığının tespit edildiği vurgulandı.

Personel politikasında çeşitlilik stratejisi.

Uyum Bakanı Widmann-Mauz, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında ayrıca hükümet olarak personel politikasında çeşitlilik stratejisi üzerinde çalıştıklarını ve ortaya çıkacak olan stratejinin önümüzdeki yılın başında karara bağlanacağını sözlerini ekledi.