“demokrasi ve özgürlük” yalanıyla çıkarılan savaşların bedeli: yıllık 14,3 trilyon dolar…

Dünya, ülkeler savaş için hazırlanmayı bırakıp barışa yatırım yapsaydı nasıl olurdu? Savaşların dünya ekonomisine bir yıllık bedeli 14 trilyon doları geçtiğini biliyormusunuz ?
Şiddetin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini hesaplayan uzmanlar 2016 yılında şiddetin doğrudan ve dolaylı olarak, farklı etkenler de dahil satın alma gücü paritesinde 14,3 trilyon dolara (12,2 trilyon euro) mal olduğu. Bu rakam sadece savaşın bedelini değil terörizm, cinayet ve şiddet dolu suç olayları da dahil diğer şiddet biçimlerini de içerdiğine dikkat çekti.

Toplumların refahı yerine savaş baronlarının çıkarı

Bir asker savaşta yaralandığı zaman, tıbbi bakımı gibi doğrudan masraflarla, sakat kalması durumunda yaşam boyu alacağı ücret gibi dolaylı masraflar söz konusu. Ancak dahası var. Yaralı bir askeri tedavi etmenin 100 bin dolar tuttuğunu düşünün. 5 yıl görevini yerine getirememesi durumunda buna, bir 250 bin dolar daha ekleniyor. Bu tüm bedeli değil çünkü bu para değer katan, daha üretken bir şeye harcanmış olabilirdi.

Bir bomba ürettiğinizde, en iyi senaryoda bu hiç bir zaman kullanılmayacaktır. En kötü senaryoda ise bomba kullanılır ve insan yaşamı gibi değerleri ya da fiziki sermayeyi ya da her ikisini de yok eder. Gelin bilgisayar üretimi yada tarım ve hayvancılığın geliştitilmesi ile silah üretimini kıyaslayalım. Hangisi ekonomik açıdan daha mantıklı?

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin ya da büyük orduları ve yüksek oranda silah ihracatı olan diğer ülkelerin ekonomileri için için iyi olan, milyarlarca yoksul için çok kötü olduğunu unutmayın …

Bu ülkeler için iyi mi sorusunu yüksek sesle sorabilirsiniz. Bazı firmalar için karlı olabilir mi sorusuna ? Evet yanıtını da verebilirsiniz. Ancak tüm resim bu değil. Bahsettiğiniz ulusal ekonomiler, küresel ticaret bağlamında gelişiyor. Ancak şiddetin küresel ekonomi üzerindeki etkisi örneğin 2008 yılındaki küresel mali krizi geçiyor. Yani küreselleşmiş bir dünyada zengin uluslara sahip olmak istiyorsanız, her ülkenin ekonomisini ölçüp resmin bütününe bakmanız gerekiyor, sadece belirli bazı ülkelere ya da silah üreten firmalar gibi belirli sektörlere bakamazsınız. O ilkelerin açlarına ve toklarına da bakmalısınız. Kültürel değerlerin korunduğuna yada yok olduğuna da bakacaksınız.

Bir ülkede iç barışın yüksek seviyede olması ve şiddetin yokluğuyla bağlantılı en az sekiz ana faktör gösterebiliriz…

1. İyi işleyen ve sömürüye dayanmayan planlı bir ekonomi
2. Kaynakların eşit dağılımı
3. Bilginin özgürce ve doğru şekilde akışı
4. Komşu ülkelerle iyi ilişkiler
5. Yaşam süresi beklentisi ve okuryazarlığı artıran insan sermayesinde yüksek seviye ( Parasız, bilimsel eğitim ve sağlık )
6. Başkalarının özlük haklarını kabul etmek
7. Yolsuzluk ve haksızlıkla giden kapılara beton döşmek
8. Uluslararası politikalarda halkın çıkarlarını ön planda tutmak…