Köln İdare Mahkemesi, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’na (ADÜTDF) bağlı bir derneğe üye iki kişinin silah ruhsatlarının iptal edilebileceğine hükmetti. Mahkeme, iç istihbarat raporlarına dayanarak Ülkücü hareketin „anayasaya düşman bir yapılanma olduğu“ gerekçesiyle bu kararı aldı.

Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi ile Daire’nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının raporlarına atıfta bulunan Mahkeme, Ülkücü hareketi „aşırı sağ“ olarak sınıflandırdı. Raporlarda Ülkücü hareketin, „halklar arası anlayışa, halkların barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasına ve Alman anayasasının değer anlayışına karşı bir yapılanma“ olduğu ifade edildi. Mahkeme ayrıca Ülkücü ideolojinin büyük ölçüde „ırkçılık, antisemitizm ve Hristiyan düşmanlığına“ dayandığını vurguladı.

ADÜTDF’nin Almanya’da 7 bin üyeli 160 kadar derneği çatısı altında topladığı ve Ülkücü hareketin en büyük çatı kuruluşu olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme, Ülkücü hareketin anayasaya aykırı amaçlar güttüğüne dair yeterli gerçek emareler bulunduğunu belirterek, silah ruhsatlarının iptaline yönelik kararlarını temellendirdi.

Kararda ayrıca, 2022 ve 2023’te Almanya’da aşırı sağcı yapılanmalara ilişkin alınan kararlara atıfta bulunuldu ve „Anayasa düşmanı bir kuruluşa üye olmanın, kişinin silah taşıma hukuku açısından güvenilir olmadığı zannı için yeterli olduğu“ ifade edildi. Bu nedenle kişinin bireysel olarak anayasaya düşmanca faaliyetler içinde olup olmadığına dair ek bulgulara gerek bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme kararına itiraz edilmesi durumunda, Münster Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurulabileceği açıklandı.