Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti, çocuklara yönelik „temel geçim güvencesi“ adı verilen düzenlemede anlaşmaya vardı. Bu önemli reform, 2025 yılında yürürlüğe girecek ve ilk yıl için 2,4 milyar euroluk kaynak ayrılacak.

Hasan Basri Akkuş

Aylar süren müzakereler sonucunda elde edilen anlaşma, Aile Bakanı Lisa Paus, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

„Çocuklara Temel Geçim Güvencesi“ adı verilen bu düzenleme, 2025 yılında uygulamaya konulacak ve ilk yıl için 2,4 milyar euroluk kaynak tahsis edilecek. Aile Bakanı Paus, talebin artmasıyla birlikte maliyetin de yükselmesini beklediklerini ifade etti. Orta vadeli mali planlama çerçevesinde yılda 2 milyar euroluk kaynak öngörülmektedir. Maliye Bakanı Lindner, bu durumun bütçe sıkışıklığını artıracağını belirterek „Çocuklara temel geçim güvencesi, koalisyon hükümetinin bütçe kısıtlamaları içinde yer verebileceği muhtemel son büyük sosyal reform olacak“ dedi.

Koalisyon hükümetinin önde gelen vaatlerinden biri olan çocuklara yönelik temel geçim güvencesi, özellikle finansman konusunda koalisyon ortakları arasında yoğun müzakerelere neden oldu. Yeşiller partili Aile Bakanı Paus, başlangıçta 12 milyar euro talep etmiş, ardından bu rakamı 7 milyar euroya düşürmüştü. FDP’li Maliye Bakanı Lindner ise plan için 2 milyar euroya kadar kaynak ayırabileceklerini ifade etmişti.

Bu düzenleme, çocuk parası, düşük gelirli ailelere yönelik çocuk ödeneği ve sosyal yardımlardaki çocuk payı gibi farklı kalemdeki ödemeleri birleştirerek tek bir çatı altında topluyor. Bu sayede ödemeler daha kolay ve otomatik hale getirilerek ailelerin işlerini basitleştiriyor. Gelirden bağımsız olarak, her aileye çocukları için garantili bir miktar ödeme yapılacak. Ayrıca çocukların yaşına ve ebeveynlerin gelir durumuna bağlı olarak okul harcamaları ve boş zaman etkinlikleri gibi alanlarda ek ödemeler sağlanacak. Bu düzenleme özellikle tek başına çocuk büyüten ve sosyal yardım alan ailelerin durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Aile Bakanı Paus, düzenlemenin çocuk yoksulluğuyla etkili bir şekilde mücadelede merkezi bir rol oynayacağını belirterek ödeneklere erişimin kolaylaşacağını ve adaleti artıracağını vurguladı. Yeni düzenlemenin Almanya’da 5,6 milyon aileyi ve çocuğu yoksulluk tehdidi altında olanları daha hızlı, basit ve direkt şekilde desteklemeyi amaçladığını söyledi. Bakan ayrıca yasa tasarısının 13 Eylül’de meclise getirilebileceğini belirtti.

Ancak, Almanya Sosyal Birliği (SoVD) gibi sosyal hakları güçlendirmeyi amaçlayan kuruluşlar, yasa tasarısının ülke genelindeki yoksullukla etkili bir şekilde başa çıkamayacağını ve daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu dile getiriyor. SoVD Başkanı Michaela Engelmeier, „Bu yalnızca bir başlangıç olabilir. Varılan uzlaşının, yapısal yoksulluk sorununa gerçek bir çözüm sunmadığını“ belirterek eleştirilerini dile getirdi.

Sonuç olarak, Almanya’da çocuklara yönelik „temel geçim güvencesi“ düzenlemesi koalisyon hükümeti tarafından kabul edildi. Bu düzenleme, çocuk yoksulluğuyla mücadelede önemli bir adım olarak görülse de, bazı kesimler daha fazla kaynağın gerekliliği konusunda endişelerini dile getiriyor.