Kovid 19 Pandemi döneminde zenginler servetlerine servet katarken halk yoksullaşmaya devam etti. Son yayımlanan bir rapora göre ultra zenginler sıralamasında üçüncü olan Almanya’daki zenginlerin varlıkları geçen yıla göre tam yüzde 6 artmış oldu.

Şevket Dalboy

Danışmanlık firması olarak faaliyet yürüten Boston Consulting Group’un (BÇG) yayımladığı Küresel Varlık 2021 başlıklı rapor, pandemide varlıklı kesimin servetlerinin nasıl katlandığını ortaya koydu. Rapora göre 2020’de 100 milyon doların üzerinde varlığı olanların sayısı küresel ölçekte altı bin kişi arttı.

ABD – Çin ve Almanya

“Ultra zengin” olarak sınıflandırılan bu kişilerin sayısının 2020’de küresel ölçekte 60 bine ulaştığı belirtilirken, en çok ultra zengini barındıran ülkeler ABD ve Çin olarak sıralandı. Almanya ise listede üçüncü sırada yer alıyor. Raporda, Almanya’da yaklaşık 2 bin 900 “ultra yüksek net değerli kişinin” öldüğü belirtilirken bunların toplamda 1.4 trilyon dolarlık küresel yatırım yapılabilir varlığı idare ettikleri belirtiliyor. Bu oran, Almanya için bir önceki yıla göre ortalama yüzde 6’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Kapitalizmin kuralı işliyor: Zengin daha da zenginleşti

Hazırlanan Raporda 2020 yılındaki ultra zenginlerin toplam servetine bakıldığında, kişisel finansal varlıkların küresel ölçekte 250 trilyon dolara ulaştığı görülüyor. Bu miktar, 2019’a göre toplam varlığın yüzde 8 arttığına işaret ediyor. Almanya özelinde ise, nakit, tasarruf, hisse senedi, emeklilik planları ve hayat sigortasında tutulan kişisel varlıklar, 2020 itibariyle 9 trilyon doları buldu. Gayrimenkul gibi maddi varlıklar da hesaba katıldığında, bu meblağ 20 trilyon dolara ulaşıyor.

BÇG’den Anna Zakrewski, “Almanlar geleneksel olarak gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ediyor” diye belirtirken “Aynı zamanda, Almanya’daki yatırımcılar ortalamanın üzerinde bir oranda tasarruf ediyor” tespitini yaptı. Öyle ki 2020’de çoğu insan aylarca evde kalsa da Almanya’daki dolar milyonerlerinin sayısı 35 bin kişi artarak toplamda 542 bine ulaştı. Küresel olarak bakıldığında ise dolar milyonerlerinin sayısı bir önceki yıla göre 1.8 milyon kişi artarak toplamda 26.6 milyon kişiye yükseldi.

Pandeminin kapitalist yüzü

Pandemi, bazılarını daha zengin ederken, eşitsizliğin boyutlarını da gözler önüne serdi. Zira zenginlerin sayısındaki bu artışa karşı aynı dönemde, küresel eşitsizlik ve yoksulluk da benzer şekilde arttı. BM Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, pandeminin neden olduğu işsizlik seviyelerinin 2019’daki seviyelere geri dönmesi yıllar alabilir.