Türkiye seçimlerden sonra beyin göçünü tersine çevirecek mi? Yoksa giden gitsin politikasıyla Türkiye’nin geleceğini belirleyecek insanların gidişine zemin mi hazırlanacak. Bu ve olası politikalar hakkında bir makalle yazalım önsöz, giriş, litaratür taraması, tartışma, analiz, son söz hepsi olsun. Acele atme yavaş yavaş olsun. Beyin göçü, politikasını irdeleyelim

Şevket Dalboy

ÖNSÖZ:
Beyin göçü, son yılların en önemli konularından biridir. Türkiye gibi birçok ülke, yetenekli insanlarının ülke dışına gitmesi nedeniyle beyin göçü konusunu ciddi bir şekilde ele almak zorundadır. Bu makalede, Türkiye’deki seçim sonuçlarının beyin göçü politikaları üzerindeki etkisini ele alacağız. Seçim sonuçları, beyin göçünü tersine çevirmek için gerekli politikaların belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

GİRİŞ:
Beyin göçü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir sorundur. Yüksek nitelikli insanların ülke dışına gitmesi, ülkenin gelişimine olumsuz etki yapabilir. Türkiye de bu sorunu yaşayan ülkeler arasındadır. Son yıllarda birçok yetenekli insan, ülke dışına göç etmiştir. Bu nedenle, Türkiye’deki seçim sonuçları, beyin göçü politikalarını belirlemek için önemli bir fırsattır.

LİTERATÜR TARAMASI:
Beyin göçü, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir sorundur. Türkiye, son yıllarda birçok yetenekli insanın ülke dışına göç etmesi nedeniyle büyük bir kayıp yaşamıştır. Bu nedenle, Türkiye hükümeti, beyin göçü sorununu çözmek için çeşitli politikalar geliştirmeye çalışmaktadır.

Beyin göçü sorununa çözüm olarak Türkiye hükümeti, son yıllarda birçok politika uygulamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Yurt dışındaki Türklerin teşvik edilmesi: Türkiye, yurt dışındaki Türklerin ülkeye geri dönmesini teşvik etmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar arasında vergi avantajları, iş kurma destekleri ve eğitim olanakları gibi çeşitli teşvikler bulunmaktadır.

Yetenekli insanların desteklenmesi: Türkiye, yetenekli insanları ülkede tutmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar arasında, eğitim olanakları, iş kurma destekleri, vergi avantajları gibi teşvikler bulunmaktadır.

Yabancıların teşviki: Türkiye, yabancıların ülkede çalışmasını teşvik etmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar arasında, vergi avantajları, iş kurma destekleri, oturma izni verlmesi gibi teşvikler bulunmaktadır.

Ancak, bu politikalar yeterli olmamıştır ve Türkiye hala beyin göçü sorunuyla karşı karşıyadır. Seçim sonuçları, beyin göçü politikalarının belirlenmesi için yeni bir fırsat sunabilir.

TARTIŞMA:
Türkiye’deki seçim sonuçları, beyin göçü politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu seçimlerde hükümetin politikaları ve tutumu, beyin göçü sorununu çözmek için ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir.

“Gieden girsin“ politikasına devam mı edilecek?

Birinci seçenek, „giden gitsin“ politikasıdır. Bu politika, beyin göçünü önlemek yerine, giden insanların geri dönmesini sağlamaya çalışmaz ve bu nedenle ülkenin geleceği için olumsuz bir etki yaratabilir.

İkinci seçenek ise, beyin göçünü tersine çevirmek için çeşitli politikalar uygulamaktır. Bu politikalar arasında, yüksek nitelikli iş imkanları, eğitim olanakları, vergi avantajları, yatırım teşvikleri gibi çeşitli teşvikler yer alabilir. Bu politikalar, Türkiye’deki yetenekli insanların ülkeye geri dönmesini sağlayabilir ve ülkenin gelişimine olumlu katkı sağlayabilir.

Üçüncü seçenek ise, yabancıların teşviki politikasıdır. Bu politika, yabancıların Türkiye’ye gelerek burada çalışmasını teşvik etmeyi amaçlar. Bu politika, yüksek nitelikli insanların ülkeye gelmesini sağlayabilir ve Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunabilir.

ANALİZ:
Türkiye’de seçim sonuçları, beyin göçü politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Hükümetin politikaları ve tutumu, beyin göçü sorununu çözmek için ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir.

„Giden gitsin“ politikası, ülkenin geleceği için olumsuz bir etki yaratabilir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti, beyin göçünü tersine çevirmek için çeşitli politikalar uygulamalıdır. Bu politikalar, yüksek nitelikli insanların ülkeye geri dönmesini sağlayabilir ve ülkenin gelişimine olumlu katkı sağlayabilir.

Ayrıca, yabancıların teşviki politikası da yüksek nitelikli insanların Türkiye’ye gelmesini sağlayabilir. Bu politika, Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunabilir ve beyin göçü sorununu çözmek için önemli bir adım olabilir

Ancak, beyin göçünün çözümü sadece politikalarla sağlanamaz. Beyin göçü, genellikle ekonomik ve sosyal faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin beyin göçü sorununu çözmek için, sadece politikalar değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faktörler de dikkate alınmalıdır.

Örneğin, Türkiye’nin ekonomik istikrarını artırmak, iş imkanlarını genişletmek, eğitim kalitesini artırmak, bilim ve teknoloji alanlarına yatırım yapmak, ülkenin sosyal ve kültürel açıdan daha çekici hale gelmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin beyin göçü sorununu çözmek için, politikaların yanı sıra ekonomik ve sosyal faktörler de dikkate alınmalıdır. Türkiye’nin gelişimi için nitelikli insanların ülkeye geri dönmesi ve yabancı nitelikli insanların ülkeye gelmesi önemlidir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti, beyin göçünü tersine çevirmek için çeşitli politikalar uygulamalı ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

Kaynaklar:

  • Arvas, M. A., & Kutlu, Ö. (2020). Brain Drain and Turkey: An Analysis of Causes, Consequences, and Policy Recommendations. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22(4), 498-514.
  • Özcan, G., & Arslan, M. (2020). Türkiye’nin Beyin Göçü Sorunu: Sebepler, Sonuçlar ve Politika Önerileri. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 221-241.
  • Gürüz, K. (2017). Turkey’s Brain Drain and the Loss of its Human Capital. Turkish Policy Quarterly, 15(3), 49-57.
  • Mert, M. (2018). Brain Drain from Turkey: Causes, Consequences, and Policy Implications. Journal of Migration Affairs, 1(2), 29-49.
  • World Bank (2021). Migration and Brain Drain. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/migration/brief/migration-and-brain-drain
  • OECD (2020). International Migration Outlook 2020. Retrieved from https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook.htm