Türklerin Almanya ve Almanlarla ilgili algılarını ölçmek üzere yapılan bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Dünyada ekonomisi ve otomobilleriyle bilinen Almanya Türkler açısından ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışılan araştırmanın ilginç sonuçları ortaya çıktı.

Mustafa Teke

Alman Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle Global Academy tarafından yapılan araştırmada Türklerin Almanya’ya, Almanlara ve Türkiye-Almanya ilişkilerine bakışı mercek altına alındı.

26 ilde bin 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleşti

Türkiye ile Federal Almanya arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60. yıldönümü vesilesiyle yapılan araştırma çerçevesinde 23 Ekim-2 Kasım döneminde 26 ilde bin 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Türkiye’de Almanlar nasıl algılanıyor?

Araştırma, Almanya algısına güçlü ekonomi ve kaliteli üretimin damgasını vurduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İlk akla gelenler?

Ankette Almanya deyince akla ilk gelen, yüzde 8,9 ile “otomobil” oldu. Yüzde 6,2 ile “nitelikli ürünler”, yüzde 5,5 ile “iyi ekonomi”, yüzde 5,1 ile “üretim kalitesi”, yüzde 5 ile “disiplin” yanıtı verildi.

Beyaz eşya geride kalmadı

Ankete katılanların yüzde 39,4’ü otomobilde, yüzde 41,7’si ise beyaz eşyada ilk olarak Alman malını tercih edeceğini söyledi. Alman malı deyince ilk akla gelen, yüzde 18,6 ile sağlam/dayanıklı ürünler, yüzde 16,5 ile yüksek kalite, yüzde 12,5 ile otomobil ve yüzde 8,2 ile güvenilirlik oldu. Yüzde 94,5’lik kesim, Alman malının kalitesine güvendiğini belirtti.

Alman kökenli şirketlerle bakış

Bilinen Alman kökenli şirketler listesinde ise BMW yüzde 40,7 ile başı çekti. BMW’yi yüzde 39,5 ile Adidas, yüzde 37,7 ile Bosch ve yüzde 37,1 ile Mercedes izledi. Beğenilen şirketler arasında ise Mercedes yüzde 14,5 ile birinci gelirken BMW yüzde 8,5 ile ikinci ve Bosch yüzde 8 ile üçüncü oldu.

Almanya’nın nesi beğeniliyor?

Almanya’yı tüm yönleriyle genel olarak “çok beğendiğini” söyleyenlerin oranı yüzde 32,8, “beğendiğini” söyleyenlerin oranı 33,8 olurken “hiç beğenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 0,8’de, “beğenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüze 2,4’te kaldı. “Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 30,2 oldu.

Peki yüzde 66,6’lık kesim Almanya’nın nesini beğeniyor? Almanya’yı beğenme nedenlerinin başında yüzde 13,5’lik oranla “iyi ekonomi” geliyor. Ekonomiyi yüzde 8,2 ile “nitelikli yaşam tarzı”, yüzde 6,7 ile “nitelikli üretim” izliyor. Yüzde 4,9’luk kesim ise Almanya’nın “disiplinini” beğeniyor.

Irkcılık unutulmadı

Almanya’yı beğenmeme nedenlerinin başında ise yüzde 9,4’lük oranla “Türkiye’ye karşı tutumu” gösterildi. Bunu yüzde 6,3’erlik oranlarla “Almanya kültürü”, “Alman halkı”, ve “ırkçılık” izliyor.

Almanya’ya karşı olumsuz düşünce yok denecek kadar az.

“Almanya ile ilgili olumsuz bir düşünceniz var mı?” sorusuna yüzde 96,9’luk kesim “hayır” yanıtı verirken “”var” yanıtı verenler için en önemli gerekçeler yüzde 29 ile “ırkçılık”, yüzde 16,1 “yetersiz askeri gücü”, yüzde 12,9 ile “Türkiye’ye karışması” ve yüzde 9,7’lik oranla “FETÖ’yü desteklemesi” oldu.

Güven sorunu var

Almanya’ya güvendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 27,1’lik “çok güveniyorum” ve yüzde 60,1’lik “güveniyorum” yanıtlarıyla, toplamda yüzde 87,2 olarak kaydedildi.

Almanya’nın en gelişmiş olduğu düşünülen alanlarda ise insan hakları, sosyal adalet, eğitim imkanları ve sosyal güvenlik başı çekti.

Almanları nasıl bilirsiniz?

Peki Türkler Almanlara nasıl bakıyor? Almanlar hakkında ankete katılanların yüzde 90,9’u “eğitimlidirler”, yüzde 89,9 “güvenilir kişiler” ve yüzde 89,8 “barışseverdirler” ifadesini kullandı. Diğer yandan yüzde 74,1’lik kesim “soğukturlar”, yüzde 71,1 “yabancı düşmanıdırlar”, yüzde 71,0 “ırkçıdırlar” ve yüzde 65,9 “Türkleri hor görürler” ifadelerine katıldığını belirtti.

Alman kültürü çekici bulundu

Ankete katılanların yüzde 79,3’ü Alman kültürünü çekici buluyor. Almanya’da yaşayan Türklerin Almanya’ya uyum sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 85,4. Almanya’daki Türklerle ilgili olarak “önce Türk kültürünü korumalılar” diyenlerin oranı yüzde 51,8, “Türk kültürünü unutmadan Alman kültürüne uyum sağlamalılar” diyenler yüzde 34,5 ve “öncelikle Alman kültürüne uyum sağlamalılar” diyenler yüzde 13,7’lik bölümü oluşturdu.

”Düşüncelerim olumlu kaldı”

Ankete katılanların yüzde 88,2’lik çoğunluğu şimdiye kadar hiç Almanya’ya gitmediğini belirtti. Peki giden yüzde 11,8’lik kesimin görüşleri değişti mi? Almanya’ya gidenlerden yüzde 74,6’sı “Düşüncelerim olumluydu, daha da olumlu oldu” derken yüzde 13,6’lık kesim “Düşüncelerim olumluydu, değişmedi olumlu kaldı” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin en önemli üçüncü ortağı

Ankette Almanya, Türkiye’nin en önemli beş ortağı arasında yüzde 65,6’lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Yüzde 82,5’lik kesim, Almanya’nın AB’nin siyasi açıdan en etkili ülkesi olduğunu düşünüyor. “Avrupa’da Türkiye için önemli bir siyasi ortaktır” diyenlerin oranı yüzde 79,8, “Türkiye ekonomisi için önemlidir” diyenlerin oranı yüzde 78,2 oldu. Ancak diğer yandan Almanya’nın “Türkiye’nin çıkarları için zararlı olduğunu” düşünenlerin oranı yüzde 66,8, “Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu” düşünenlerin oranı ise yüzde 65,4 çıktı. Yüzde 77,1 ise Almanya’nın “Türkiye’nin tarihi dostu olduğu” görüşüne katıldığını belirtti.

Türkiye ile ilişkilere bakış olumlu

Şu an Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin “çok iyi” ve “iyi” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 76,6. İlişkilerin kötü ya da orta düzeyde olduğunu düşünen yüzde 14,8’lük kesim için ilişkilerdeki başlıca sorunlar ise “çıkar çatışması”, “mülteci desteği sağlanmaması” ve Almanya’nın “askeri geçmişi”.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin iyi durumda olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 77,7 oldu.

Türkiye’nın AB üyeliğine bakış

Ankete katılanların yüzde 61,7’si Almanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini düşündüğünü belirtti. Almanya’nın Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82,6 olurken yüzde 78,6 Almanya’nın silah sanayisinde Türkiye’ye destek verdiğini, yüzde 76,2 ise Avrupa güvenliğinin temel unsuru olduğunu düşünüyor. Almanya için “PKK destekçisidir” ifadesine yüzde 62,3, “FETÖ’yi desteklemektedir” ifadesine ise yüzde 60,6’lık kesim onay verdi.