Çıkartılan Ukrayna Rusya savaşının ardından Enerjide Rusya’ya bağımlılığını azaltma çabasında olan Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjinin toplam enerji ihtiyacındaki payını 2030 yılına kadar yüzde 42,5’e çıkaracağı konusunda iddialı.

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP) rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı konusunda vardığı anlaşmayı, AP’nin Alman üyelerinden Markus Pieper duyurdu.

Pieper, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB müzakerecilerinin vardığı anlaşma için “Brüksel’de beyaz duman” ifadesini kullandı. Koydukları iddialı hedeflerin büyük oranda destek gördüğünü belirten ve “Avrupa’nın enerji dönüşümünün ancak bu şekilde başarılabileceğini” söyleyen Pieper, anlaşmanın üye devletlerce de tek tek onaylanmasını öngören sürecin bir an önce tamamlanması için çağrıda bulundu.

Varılan siyasi anlaşmanın yasalaşabilmesi için hem Avrupa Parlamentosu’nca hem de AB ülkelerince onaylanması gerekiyor. Ancak bu oylamalar genellikle sadece formalite işlevi görüyor ve varılan anlaşmalar herhangi bir değişiklik yapılmaksızın onaylanıyor.

Hedef aşıldı

Yeni yasa, AB’nin daha önce 2030 yılı için koymuş olduğu yüzde 32 hedefini yukarı taşımış olacak. AB, geçen yıl Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı kararlaştırmıştı.

22’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladı.

AB, 2021 yılında toplam enerji ihtiyacının yüzde 22’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladı. Ancak yenilenebilir enerjinin payı ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösterdi. AB üyesi 27 ülke arasında İsveç yüzde 63’le ilk sırada gelirken Lüksemburg, Malta, Hollanda ve İrlanda’da yenilenebilir kaynakların payı yüzde 13’ün altında kaldı.

Büyük önem

Yenilenebilir enerjiye geçiş, AB’nin iklim değişikliği hedeflerini tutturabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bunların başında, sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar doksanlı yıllara kıyasla yüzde 55 azaltılmasını öngören ve yasal bağlayıcılığı olan hedef geliyor.

Yenilenebilir enerji hedefleri ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası daha da önem kazandı. AB, 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sonlandırmayı planlıyor. AB, bu hedefine kendi üreteceği düşük karbonlu enerjinin yanı sıra rüzgâr ve güneş enerjisi sayesinde ulaşmayı amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını sonlandırabilmesi için 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji ve hidrojen altyapısına yönelik 113 milyar euro ek yatırım ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.