Almanlar dünya barışını tehdit eden ülkelerin başında ABD’nin geldiğini söyledi. Ankete katılanlar arasında dünya barışını Türkiye’nin tehlikeye sokabileceğini düşünenlerin oranı ise üçüncü sırada.

Son zamanlarda yapılan bir kamuoyu araştırması Almanların çoğunluğunun dünya barışını tehdit eden en büyük tehlikenin ABD’den kaynaklandığını düşündüğünü ortaya çıkardı. Strateji ve Üst Yönetim Merkezi’nin Çarşamba günü açıklanan anket sonuçlarına göre Almanların yüzde 56’sı dünya barışı açısından en tehlikeli devletin ABD olduğu görüşünü taşıyor.

Ankete katılan Almanların dünya barışını tehdit eden ülkeler sıralamasında Kuzey Kore yüzde 45 ile ikinci, Türkiye yüzde 42’lik oranla üçüncü, Rusya ise yüzde 41 ile dördüncü sırada yer alıyor. Ankete göre dünyadaki istikrar açısından en büyük tehlikenin belli başlı devlet liderlerinden kaynaklandığı kanaatinde olanların oranı yüzde 62’yi buluyor. Bu başlıkta askeri anlaşmazlıkların istikrarı tehdit ettiği görüşünde olanların oranı yüzde 52, tehdidin iklim değişikliğinden kaynaklandığına inananların oranı ise yüzde 43 olarak açıklandı.

Hastalık ve yoksulluk korkusu

Almanlar sağlık açısından en çok yaşlılıkta bakıma muhtaç olmaktan ve bunamaktan (yüzde 40) korkuyor. Her üç Almandan birinin korkulu rüyası ise yaşlılıkta fakir düşmek ya da kanser gibi amansız bir hastalığa yakalanmak. Devletin sağlık harcamalarını arttırmasını isteyenlerin oranı yüzde 70’i buluyor. Ailelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini beyan edenlerin oranı yüzde 69, emekli maaşlarının artırılmasından yana olanların oranı ise yüzde 65 olarak açıklandı. Eğitim alanında okulların daha iyi donanıma kavuşturulması gerektiğini savunanların oranı yüzde 76’yı buluyor.

Almanların çoğunluğu polis, çevrenin korunması, yol ve demiryolları ile yüzme havuzları ve kütüphanelere daha fazla kaynak ayırmasını istiyor. Ankete katılanların üçte biri yaşadığı yerde kendini beş yıl öncesine göre daha az emniyette hissediyor. Doğu Almanlar arasında bu oran daha yüksek çıktı. Terör saldırısı endişesi taşıyanların oranı yüzde 30’un üzerinde. Saldırıların ardından zirve yapan terör korkusu 2016’dan bu yana azalıyor.