Birçok yazımızda ele aldığımız Alman halkının Ukrayna Rusya savaşından duyduğu rahatsızlık anketlerede yansıdı.

Hasan Basri Akkuş

Almanya’da yapılan uzun soluklu bir anketin sonuçlarına göre, ülkenin bir savaşa taraf olacağından korkanların oranı yüzde 55’e yükseldiği kaydedildi.

23 puan arttı

Federal Almanya’da uzun soluklu bir çalışma olan Almanların korkuları başlıklı yıllık anketin güncellenen sonuçlarına göre, internet üzerinden ankete katılan bin 99 kişinin yüzde 55’i, Almanya’nın bir savaşa dahil olmasından endişe duyuyor. Bu oranın geçen yaza göre 23 puan arttığının altı çizildi.

Almanya’daki savaş korkusunun 2000’li yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek

Araştırmayı yapan sigorta şirketi R+V’nin bildirdiğine göre, sonuçlar Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılında Almanya’daki savaş korkusunun 2000’li yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Son 30 yıl içinde Almanya’nın savaşa müdahil olmasına ilişkin daha büyük bir korkunun yüzde 60’lık oranla 1999’daki Kosova Savaşı esnasında görüldüğü belirtildi.

„Almanya kendisini savunamaz“ endişesi

Anket sonuçları, bu endişeye ilişkin doğu – batı farkını da ortaya koydu. Buna göre ülkenin doğusunda endişeli olanların oranı yüzde 66’ya çıkarken, batıda yüzde 53’te kaldı. Aynı anketin sonuçlarına göre, kadınların savaş korkuları erkeklere göre daha yüksek. Ankete katılan kadınlardan savaşa taraf olmaya yönelik endişesini beyan edenlerin oranı yüzde 63 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 48 olarak açıklandı.

Yüzde 63 böyle bir durumda Almanya’nın kendisini savunamayacağına ilişkin endişe

Araştırmada katılımcılara savaşa dahil olması durumunda Almanya’nın kendisini savunup savunamayacağına ilişkin görüşleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 63’ü böyle bir durumda Almanya’nın kendisini savunamayacağına ilişkin endişesini dile getirdi. Geçen yaz bu oran yüzde 40’ta kalmıştı.