Almanya’da gerçekleşen bir araştırma da aşırı sağ ve yabancı düşmanı dünya görüşüne sahip olanların oranının, kaydedilen düşüşe rağmen hâlâ tehlikeli derecede yüksek olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Ümit Kalın

Leipzig Üniversitesi’nin bu yıl 10’uncusunu yaptığı, ülke genelinde otoriter ve aşırı sağcı dünya görüşünün kapsamını mercek altına alan araştırma Almanya’nın batısıyla doğusu arasındaki uçurumun daha da açıldığını ortaya koydu.

Ülkenin batısı kökleşmiş aşırı sağcı görüşüne sahip

Ülkenin batısında „kökleşmiş aşırı sağcı dünya görüşüne sahip“ olarak sınıflandırılanların oranı son iki yılda yüzde 5,2’den yüzde 3’e gerilerken doğu eyaletlerinde bu oran aynı zaman diliminde yüzde 8,5’ten yüzde 9,5’e yükseldi.

Yabancı düşmanlığı yüzde 23,4’ten yüzde 16,5’e geriledi

2 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında ülke çapında 14-93 yaş arası 2 bin 503 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre yabancı düşmanı görüşlere sahip kişilerin oranı ise ülke genelinde iki yıl önceki yüzde 23,4’ten yüzde 16,5’e geriledi. Burada da ülkenin doğusundaki yabancı düşmanı görüşlere sahip kişilerin sayısı batının iki katı çıktı. Yabancı düşmanlığı oranı batıda yüzde 14, doğuda yüzde 28 olarak kaydedildi.

„Hala çok yüksek seviyelerde“

Leipzig Üniversitesi araştırmacıları, ülke genelindeki gerilemeye rağmen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığının hâlâ çok yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

„Yabancılar Almanya’ya sadece sosyal devleti sömürmek için geliyor“

Araştırma kapsamında „Yabancılar Almanya’ya sadece sosyal devleti sömürmek için geliyor“ ifadesine katıldığını belirtenlerin oranı 2018’e göre yüzde 36’dan yüzde 28,4’e geriledi. Bu oran doğuda yüzde 43,9, batıda ise yüzde 24,5 olarak tespit edildi. Ülke genelinde „Almanya’nın yabancılar nedeniyle tehlikeli bir şekilde kendine yabancılaştığı“ görüşünü onaylayanların oranı ise 2018’e göre on puan azalarak yüzde 26 olarak kaydedildi.

Yahudi ve Müslüman karşıtlığı

Araştırmacılar, ülke çapında Yahudi ve Müslüman karşıtlığında hafif düşüş kaydedildiğine, ancak bu iki gruba karşı olumsuz bakışın „hâlâ korkutucu derecede yüksek seviyede“ onay bulduğuna dikkat çekti.

Ankete katılanların dörtte birinden fazlası „Müslümanların Almanya’ya göçünün engellenmesi“ görüşünü savunurken yüzde 47’lik kesim „Ülkede çok sayıda Müslüman yaşaması nedeniyle bazen kendi ülkesinde kendini yabancı gibi hissettiğini“ ifade etti. Bu oran 2018’de yüzde 55 olarak kaydedilmişti. Ankete katılanların yüzde 10’u, „bazı kişilerin Yahudilere karşı olmasını anlayabildiğini“ dile getirdi.