Federal Almanya’da askeri istihbarat teşkilatı MAD’de kapsamlı yeniden yapılanmanın planlandığı duyruldu. Aşırı sağa karşı ayrı bir birim kurulması, tüm operasyonel faaliyetlerin sivil denetime bağlanması, planlanan önlemler arasında yer alıyor.

Ümit Kalın

MAD’nin başına getirilen ilk kadın olarak 1 Kasım’da göreve başlayan Martina Rosenberg’in, Federal Meclis’teki Parlamenter Kontrol Komisyonu’na yeni yapılanmayla ilgili planlarını sunduğu kaydedildi.

Önemli kararlar uygulanabilir mi?

Rosenberg’in görevdeki ilk 100 gününde belirlediği ve hayata geçirmek istediği hedefler arasında askeri istihbaratta aşırı sağla mücadele için ayrı birim kurulması, MAD’nin iç istihbarat ve dış istihbarat teşkilatlarıyla işbirliğinin artırılması ve federal ve eyaletler düzlemindeki iç istihbarat teşkilatlarının enformasyon sistemine (Nadis) tam erişimi gibi maddeler de bulunuyor.

Alman ordusu son yıllarda Irkçı sıkandalların merkezi olmuştu.

Alman ordusu son yıllarda çok sayıda aşırı sağ bağlantılı skandalla gündeme gelmiş, orduda aşırı sağ yapılanmalarla mücadelede MAD de rol almıştı. Ancak MAD içinde de aşırı sağ ile etkin mücadeleyi engelleyen etkenler olduğu yönünde eleştiriler dile getiriliyordu.

Operasyonel birimler sivil yönetime devrediliyor.

Alman haber ajansı dpa’nın eline geçtiği “gizli” ibareli belgelere göre mesajlaşma platformlarındaki şifreli yazışmaların daha etkin bir şekilde takip edilebilmesi, bin 200 kişinin çalıştığı MAD’ye yeni kadrolar açılması, personelle ilgili güvenlik incelemeleri ve tüm “operasyonel” birimlerin sivil yönetime, MAD Başkan Yardımcısı Burkhard Even’e bağlanması da planlanıyor. Geçmişte muhalefet partileri meclisteki tartışmalarda askerlerin askerleri denetlediği sistemin etkili olmadığı yönünde yoğun eleştirilerde bulunmuştu.

Irkçılık her açıdan tehlikeli bir hastalıktır

Belgede, “Aşırı sağ sadece sivil toplumun bütünlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Alman ordusunun iç dokuları açısından da tehlike arz ediyor. Tüm aşırılıkçı faaliyetlerle mücadele, istihbari püskürtme çabalarında etkili bir yapıyı gerekli kılıyor. Bu noktada başarıysa sadece tüm güvenlik birimlerinin yakın ve kurumlar üstü işbirliğiyle sağlanabilir” ifadeleri yer alıyor.

“MAD’nin profesyonelleşmesi”

Rosenberg’in sunduğu belgede hedeflerin “MAD’nin profesyonelleşmesi”, “Aşırılıkçılıkla mücadelenin güçlendirilmesi” ve “Ulusal güvenlik mimarisine entegrasyon” ana başlıkları altında toplandığı belirtiliyor. İlk başlık altında MAD’nin eskimiş teknik donanımının modernize edilmesi ve personel için yeni eğitimler sunulması, sivil personelin iç istihbarat ve dış istihbarat servisleriyle işbirliği halinde eğitilmesi gibi maddeler yer alıyor.

MAD merkezlerinin sayısı artırılacak

İkinci başlık altında sahada daha güçlü varlık gösterilebilmesi için Almanya çapındaki sekiz MAD merkezinin sayılarının güçlü bir şekilde artırılması, aşırı sağcılarla mücadele için ayrı bir birim oluşturulması, bilgi toplama ve soruşturma süreçlerinde ekipler halinde çalışılması öngörülüyor.

MAD mevcut düzenlemeler çerçevesinde Nadis’teki bilgilere erişebilse de kendisi sisteme bilgi aktaramıyor. Yeniden yapılanma belgesinde MAD’nin istihbarat sistemine tam entegrasyonunun aşırılıkçı ağların erken teşhisinde önemli rol oynayacağına işaret ediliyor.