Almanya, nitelikli iş gücü açığını kapatmaya yönelik yeni göç yasasını Federal Meclis’ten geçirerek, nitelikli yabancı iş gücünü ülke için daha cazip hâle getirmeyi amaçlıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin vekillerinin oylarıyla meclisten geçen tasarı, önemli değişiklikler içeriyor.

Yasanın kabul edilmesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış kişilere verilen AB Mavi Kartı’nın koşulları değiştirildi. AB Mavi Kartı, nitelikli işçilere yüksek maaşlı bir iş bulmaları halinde özel oturma izni sağlayan bir karttır. Yapılan değişiklikle, Almanya’ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir miktarı aylık 3 bin 500 euroya düşürüldü. Ayrıca Mavi Kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşiminden faydalanmaları ve AB’de daimi ikamet izni almaları da kolaylaştırıldı.

Yasa ayrıca nitelikli işçilerin asıl niteliklerinin dışındaki meslekleri de icra etmelerine olanak tanıyor. Örneğin, büro yönetimi alanında çalışma vizesi olan nitelikli bir eleman, lojistik alanında da istihdam edilebilecek. Bilişim uzmanları ise üniversite diploması olmadan da AB Mavi Kartı alabilecekler, ancak başka niteliklerini kanıtlamaları gerekmekte.

Yasanın getirdiği bir diğer yenilik ise yabancı diplomaya sahip kişiler için puan sistemiyle ilgili. En az iki yıl süreli mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olanlar için „Fırsat Kartı“ uygulaması hayata geçirilecek. Bu kart, dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantılar gibi kriterlere dayanarak başvuran kişilere sağlanacak. Ayrıca Almanya’da bir eğitim yeri aramak için ikamet etme şartları da kolaylaştırıldı. İkamet izni için azami kalış süresi dokuz aya çıkarıldı.

Yasanın bir diğer hedefi, nitelikli çalışanların Almanya’ya gelmeleri durumunda aile birleşimi olanaklarını genişletmektir. Önceden sadece „çekirdek aile“ birleşimine izin verilirken, yapılan iyileştirmelerle yabancı nitelikli işçilerin ebeveynlerinin de Almanya’ya gelme hakkı tanınmıştır. Böylece nitelikli çalışanların ebeveynleri de Almanya’ya yerleşme ve aile birleşimi için fırsat bulabileceklerdir. Bu düzenleme sayesinde aileler bir arada olma imkanına kavuşacak ve iş gücü göçmenlerinin entegrasyonu daha kolay bir şekilde gerçekleşecek.

Ayrıca yasa, sığınmacılara da daha fazla fırsat sunmaktadır. Devam eden sığınma başvuruları olan kişiler, mesleki eğitime başlayabilme imkanına sahip olacaklardır. Ancak bu imkan, düzensiz göçü teşvik etmemek amacıyla sadece geriye dönük olarak geçerli olacak ve yeni sığınmacılara tanınmayacaktır. 29 Mart 2023 tarihinde iltica işlemleri devam eden kişiler bu imkandan yararlanabileceklerdir.

Yasanın kabul edilmesiyle birlikte Almanya, her yıl 400 bin nitelikli göçmene ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Federal İstihdam Dairesi’nin yaptığı bir çalışma, altı meslek dalından birinde yeterli oranda kalifiye iş gücü bulunmadığını ortaya koymuştur. Özellikle yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakımı, otobüs ve ağır vasıta şoförlüğü, tıbbi asistanlık, inşaat sektörü, motorlu taşıt teknolojisi, bilgi teknolojisi, eczacılık ve mimarlık gibi alanlarda nitelikli işçi açığı bulunmakta.

Almanya’nın iş gücü göçünü kolaylaştıran bu yasa tasarısı, ülkenin ekonomik büyümesi ve istihdam piyasasının canlanması açısından önemli bir adımdır. Nitelikli işçilerin Almanya’ya çekilmesiyle birlikte, ülkenin rekabet gücü artacak ve iş gücü açığı sorunu giderilecektir. Bu da hem Almanya’nın ekonomisine hem de iş gücü göçmenlerine yeni fırsatlar sunacaktır.