Son yayımlanan Eurostat verilerine göre, 2021’in ilk dokuz ayında AB genelinde iltica başvurularında en çok tercih edilen ülkenin Almanya olduğu belirtildi.

Şevket Dalboy

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan sığınma başvurularında 2021’in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış kaydedildi. Eurostat’ın ön raporunda belirtilen verilere göre, Ocak ayı başından Eylül ayı sonuna kadar 355 bin 955 göçmen iltica başvurusunda bulundu. Almanya’ya mevcut iltica başvurularının yüzde 33 artarak, 100 bin 240 olarak kaydedildiğinin altı çiziliyor.

Bu veriler bize iltica başvurularında tercih edilen ülkelerin başında Almanya’nın geldiğini ortaya koyuyor. İlk kez iltica başvurusunda bulunanların yüzde 28,4’u Almanya’yı tercih etti. Geçen yılın aynı döneminde ise Almanya’yı tercih edenlerin oranı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçmişti.

İkinci tercih edilen ülke ise Fransa oldu.

Başvuruların yüzde 20’sini oluşturan 73 bin 255’i Fransa’ya yapıldığı kaydedildi. Fransa’yı yüzde 11 ile İspanya ve yüzde 8 ile İtalya takip ediyor. Fakat İtalya daha çok geçiş noktası olarak göçmenler tarafından kullanılıyor.

Böylelikle 27 AB ülkesine yapılan iltica başvurularının üçte ikisi nüfusu yoğun bu dört ülkede kimlik arayışında bulunuyor. Kendi küldürü, değerleri, büyüdüğü topraklardan kopup yaşam mücadelesi verme savaşımını yaşıyor.

Çok ilginçtir en az iltica başvurusu yapılan ülke Macaristan. Sağ popülist Viktor Orban hükümetinin iktidarda olduğu ülkede, yılın ilk üç çeyreğinde sadece 30 iltica başvurusu yapıldı. Macaristan’da sınırlarını AB çerçevesinde korumaya almış durumdu. Karayolunu kullanan mülteciler, Macaristan topraklarından hedef ülkelere ulaşmaya çalışıyor.

Afganistan ve Suriye’den gelenler ilk sırayı aldı

Eurostat verilerine göre, iltica başvurusunda bulunanların üçte birini Afganistan ve Suriye’den gelenler oluşturdu. Bu iki ülkeyi Pakistan ve Irak’tan gelenlerin takip ettiği vurgulandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl Avrupa genelinde sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin sayısında düşüş kaydedilmişti. Almanya’ya sığınmak isteyenlerin oranı yüzde 28 düşerken, AB genelinde bu oran yüzde 31 azalmıştı. 2019 yılında ise 612 bin göçmen AB ülkelerin iltica için başvuruda bulunmuştu.