BM Güvenlik Konseyi’nde bir oturuma başkanlık eden Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Soğuk Savaş’tan „daha tehlikeli bir eşiğe ulaşıldığını“ kaydetti.

Lavrov, dünyanın „tek kutuplu dünya düzenini reddettiğini“ söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, dünyanın Soğuk Savaş’tan çok daha tehlikeli bir eşiğe ulaştığını söyledi.

„Etkili çok yönlülük (multilateralizm) ve BM Şartı“

Pazartesi günü Lavrov, Rusya’nın daimi üye olduğu ve geçici olarak başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi’nde, „etkili çok yönlülük (multilateralizm) ve BM Şartı“ konulu bir oturumu yönetti. Söz konusu oturumda Lavrov, „Aynen Soğuk Savaş’ta olduğu gibi tehlikeli, hatta muhtemelen daha da tehlikeli bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz“ diye konuştu.

Lavrov, „Ukrayna sorunu“

Batı ülkelerini hegemonyacı planlara sahip olmakla suçlayan Lavrov, ülkesinin Ukrayna’yı işgalini de savundu. Lavrov, „Ukrayna sorunu“ olarak nitelendirdiği meselenin, NATO’nun Rusya’nın güvenliğini yıllar boyunca tehdit etmiş olmasından bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Lavrov, „Uluslararası ilişkiler, ya çıkarlar dengesi temelinde sağlam bir uzlaşının kurulması ya da Washington’ın hegemonyasının saldırgan ve değişken ilerleyişi vasıtasıyla şekillendirilmeye devam edecek“ ifadesini kullandı.

Söz konusu oturumla ilgili üye devletlere gönderdiği notta „tek kutuplu dünya düzenini“ kınayan Moskova, söz konusu düzenin, „BM sisteminin etkililiği ve istikrarı için ciddi bir sorun teşkil ettiğini“ savundu. Notta, „Bugün dünya, yeni bir derin sistemik dönüşümle karşı karşıyadır. Tek kutuplu dünya düzeninin doğal ve hızlı bir biçimde reddi ve yeni bir çok kutuplu sistemin ortaya çıkışı söz konusudur“ ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı „felaketi“ kınayan Guterres, Rus işgalinin uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu ve Ukrayna halkına „devasa bir acı getirdiğini“ söyledi. Genel Sekreter, Rus işgalinin „koronavirüs pandemisinin tetiklediği küresel ekonomik istikrarsızlığı pekiştirdiğini“ de savundu.

„Büyük güçler arasındaki gerilim tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.“

Oturumun konusuyla ilintili olarak, Guterres, „Çok yönlü sistem, Birleşmiş Milletler’in yaratılmasından bu yana tüm zamanların en büyük baskısı altındadır“ diye konuştu. Guterres, „Büyük güçler arasındaki gerilim tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı şekilde yanlış maceralar veya yanlış hesaplamalar nedeniyle ortaya çıkan çatışma riskleri de“ açıklamasında bulundu.

Rusya’yı „alaycılıkla“ suçladı.

Oturumla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan, AB’nin BM’deki temsilcisi Olof Skoog, Rusya’yı „alaycılıkla“ suçladı. Skoog, „Rusya, bu oturumu organize ederek, kendisini BM Şartı’nın ve çok yönlülüğün bir savunucusu olarak sunuyor. Bundan daha gerçek dışı olan başka bir şey yok“ diye konuştu.