Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Müslümanların ülkeye uyumlarını arttırabilmek için Müslüman cemaatlere mali teşvik sunmaya hazır olduklarını belirtti. Bakan „Burada yaşayan Müslümanlar Almanya’ya aittir“ dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Berlin’de Çarşamba günü düzenlenecek İslam Konferansı öncesinde Müslüman cemaatlerinin entegrasyon çalışmalarına mali teşvik verileceğini duyurdu.

Seehofer, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede „Bakanlığının imkânlarıyla, Müslüman Almanların Alman ve Müslüman kimliklerini güçlendirmelerine ve vatanları Almanya ile özdeşleşmelerine yardımcı olacaklarını“ belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı makalesinde entegrasyon çalışmalarının pratiğe uygun yürütüleceğini ve Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki komşuluk, dostluk ve mesai arkadaşlığı üzerinde yoğunlaşacağını dile getirdi. Horst Seehofer uyumlu beraberlik şeklindeki başarılı entegrasyon örnekleri olduğu gibi anlaşmazlık örneklerinin de bulunduğunu ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı ‘Almanya’da, Almanya’dan, Almanya için‘ başlığını taşıyan makalesinde Müslüman cemaatlerinin örgütlenmesinde atılması gereken önemli adımların olduğunu ve „Müslüman cemaatlerinin Anayasa’nın tanıdığı din özgürlüğünün şartlarını devlet – cemaat işbirliğiyle bağdaştıracak şekilde organize edilmesi gerektiğini“ yazdı.

„Müslümanlar Almanya’ya aittir“

Seehofer bunun dış ülkelerin nüfuzunu Almanya Müslümanlarının cemaatlerinin organizasyon ve finansmanını bizzat üstlenip, din adamlarının eğitimini ihtiyaçlarına uydurarak ikame etmelerini de kapsadığını belirtti.

Almanya’daki İslam birliklerine kamu hukukuna göre tüzel kişilik statüsü tanınmıyor. Hristiyanlara ve Yahudilere tanınan bu statü dini topluluklara vergi toplamak gibi bazı imtiyazlar kazandırıyor. Almanya’daki Müslüman cemaatlerinin mali imkânları yeterli olmadığından din adamları başta Türkiye’den olmak üzere yurt dışından getiriliyor.

İçişleri Bakanı Seehofer Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yazdığı makalede ‘ülkede yaşayan Müslümanların Almanya’ya ait olduklarını‘ da dile getirdi. Seehofer göreve başlarken İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını söylemişti.

Almanya İslam Konferansı devletle Müslümanlar arasındaki diyaloğu teşvik amacıyla 2006 yılında dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından başlatılmıştı. İslam Konferansı daha önce üç kez toplandı.