Sürekli tartışma konusu haline gelen Alman Askeri İstihbarat Servisi MAD, geçen yıl sekizi aşırı sağcı olmak üzere radikal görüşlere sahip on dört kişiyi tespit etti. MAD Başkanı Christof Gramm, Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyardı.

Alman Askeri İistihbarat Servisi MAD yıllık faaliyet raporuna göre, geçen yıl orduda 14 radikal görüşlü kişi yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ortaya çıkarıldı. Alman Haber Ajansı dpa’nın haberine göre, Federal Meclis milletvekillerine sunulan raporda, MAD geçen yıl sekiz aşırı sağcı, dört İslamcı, iki “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) hareketi mensubunu belirledi.

“İmparatorluk Vatandaşları”

İmparatorluk Vatandaşları hareketinin üyeleri Almanya Federal Cumhuriyeti’ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya’nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan “İmparatorluk Vatandaşları”, Alman İmparatorluğu’nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937’deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait “devlet bölgeleri” oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri “İkinci Alman İmparatorluğu,” “Prusya Devleti” veya “Cermanya Prensliği” olarak adlandırıyorlar.

Alman askeri istihbarat servisi, bir önceki yıl da Alman Anayasasını tanımayan dördü aşırı sağ ve üçü radikal İslamcıyı tespit etmişti.

Aşırı sağ tehdidi

Alman Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Christof Gramm, “2019 Anayasa koruyucuları için iyi bir yıl değildi” dediği Federal milletvekillerine sunulan raporun önsözünde, Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyardı.

Gramm, “Sağlam bir demokrasimiz olmasına rağmen açık toplum değerlerimizi hedef alan tehditler artıyor” ifadesini kulandı.

Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı, “özellikle aşırı sağ yönelimlerin Almanya’nın özgür demokrasi temeli için tehdit oluşturduğunu” vurguladı. Gramm, “Alman Ordusu’nun da bu eğilimlerin dışında olmadığını ve aynı gelişmelerden etkilendiğini” söyledi.