Federal Almanya’da genç nüfus, son yılların en düşük seviyesinde. Ülkede 90’ların ortasından bu yana doğan Z kuşağının toplam nüfusun yüzde 10,1’ini oluşturduğu açıklandı.

Ümit Kalın

Federal İstatistik Kurumu’nun 2020 yılı verilerine göre Almanya’nın toplam nüfusu 82 milyon 200 bin. Bu sayının 8 milyon 400 binini 15 ila 24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Bu rakamlarla Z kuşağı olarak adlandırılan bu yaş grubunun toplam nüfusa oranı ise yüzde 10,1 olarak hesaplandı.

Federal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son veriler, Almanya’da Z kuşağını oluşturan genç nüfusun payınının son yıllarda giderek daha fazla azalma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ülkedeki 2020 verilerinin, gençlerin oranının nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1950 yılından bu yana en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Almanya’da genç nüfusun en fazla olduğu dönemin ise yüzde 16,7 ile 80’li yıllar olduğu belirtildi. Sadece 1983 yılında Almanya’da 15-24 yaş aralığında 13 milyon 100 kişi yaşadığı, bunun da 2020 verilerine göre 4 milyon 600 bin daha fazla genç insan anlamına geldiği vurgulandı.

En genç eyalet Bremen

Eyaletler bazında genç nüfus oranının en yüksek olduğu eyaletin Bremen olduğu kaydedildi. Bremen nüfusunun yüzde 11,1’ini Z kuşağı oluştururken ikinci sırada yüzde 10,8’le Baden-Württemberg eyaleti, üçüncü sırada da yüzde 10,6 ile Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletleri yer aldı. Genç nüfusun en düşük olduğu eyaletler ise yüzde 8,2 ile Mecklenburg-Vorpommern ve yüzde 8,1’le Brandenburg oldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 ile Almanya’nın üzerinde. AB ülkeleri arasında en yüksek Z kuşağı nüfusuna sahip olan ülkeler yüzde 12,7 ile Kıbrıs ve İrlanda. Z kuşağının en düşük olduğu ülke ise yüzde 9,1 ile Letonya ve yüzde 9’la Çekya.