Enerji üretiminde güneş, rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen enerji miktarı fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını Avrupa’da geride bıraktı.

Şevket Dalboy

Yapılan Araştırmada Avrupa’da geçen yıl üretilen enerjinin yüzde 38’i rüzgar, güneş, su ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan ise toplam üretilen enerjinin sadece yüzde 37’si temin edildi. Araştırma raporunda uzmanlar bu sonucu „Avrupa’nın temiz enerjiye geçişinde önemli bir kilometre taşı“ olarak değerlendirdi.

Yeşil enerjide birinci kim?

Avrupa ülkeleri arasında enerji üretiminin yüzde 62’sini rüzgar ve güneşten karşılayan Danimarka yeşil enerjide başı çekiyor. İrlanda, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İspanya’da da geçen yıl yeşil enerjinin toplam payının büyük bir artış kaydettiği görülüyor.

Rüzgar ve güneş enerjisinde bu artış kaydedilirken, kömür santrallerinden elde edilen enerjinin azaldığı öğrenildi. Rapora göre kömür santrallerinden sağlanan elektrik enerjisinin miktarı 2015 yılına göre yarıya düştü. Geçen yıla göre düşüş ise raporda yüzde 20 olarak ifade edildi.