Almanya’da geçen yıl, Federal Adalet Dairesi’nin verilerine göre, 437 yeni uluslararası çocuk kaçırma vakası kaydedildi. Bu vakalarda Türkiye, taleplerin en çok yönlendirildiği ülke konumunda.

Federal Adalet Dairesi (BfJ), Almanya’da çocuk kaçırma vakalarını ele alarak ebeveynlerden birinin çocuğu velayet hakkını ihlal ederek yaşadığı ülkeden kaçırdığı durumları açıkladı. 2023 yılında toplam 527 dosya işleme alındı. Bunların 437’si ebeveynlerden birinin çocuğu kaçırmasıyla ilgiliyken, 90 dosya ise ebeveynlerden birinin diğerine çocuğu göstermemesiyle alakalıydı.

Bu sayılar, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi kapsamında gerçekleşen çocuk kaçırma olaylarını içeriyor. Bonn’daki Federal Adalet Dairesi, sözleşmenin Almanya’daki uygulanmasında merkezi bir rol oynuyor. Türkiye, bu dosyaların en önemli hedef ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, çocukları kaçıran ebeveynlerin çoğunluğunu anneler oluşturuyor. 2023 yılında, 437 vakadan 236’sında çocuklar Almanya’dan başka bir ülkeye götürüldü, 201 vakada ise başka bir ülkeden Almanya’ya getirildi. En fazla dosya sayısına sahip olan ülke Ukrayna oldu, onu Türkiye ve Polonya takip etti. Türkiye, bir başka ülkeye yönlendirilen taleplerde en önemli partner ülke konumunda bulunuyor.

Uluslararası sözleşmenin amacı, çocukların hukuka aykırı şekilde başka bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulması durumunda çocukları olumsuz sonuçlardan korumaktır. BfJ, “Kaçırılan çocukların mümkün olan en kısa sürede normal yaşamlarına dönmeleri önemlidir” diyor ve bu konuda istişari ve destekleyici bir rol üstleniyor. Müdahale mecburi olmamakla birlikte, dairenin bu tür vakalara müdahalesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, verilen sayılar sadece çocuk kaçırma vakalarının bir kısmını temsil etmektedir.