Federal Almanya’da gönüllü yiyecek yardım hizmetlerinden yararlananların sayısı yüzde 50’nin üstünde artışla 2 milyona yükselirken 178 bin kişi evsiz olarak açıklandı.

Buna göre yemek yardımına muhtaç yoksulların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50’nin üstünde artışla rekor düzeye ulaştığı kaydedildi.

Enflasyon, pandemi ve savaşın

Almanya’da yemek yardımlarını organize eden Tafel Deutschand derneği, enflasyon, pandemi ve savaşın etkileri nedeniyle yoksulluğun hissedilir bir şekilde arttığına işaret ederek iki milyonu aşkın kişinin yemek yardımlarından yararlandığınına dikkat çekildi.cretsiz yemek imkanı

Yemek dağıtım merkezlerinde gönüllülük esasına göre çalışan kişiler aracılığıyla ihtiyacı bulunanlara ücretsiz yemek imkanı sunan dernek, ana finansmanını bağışlar üzerinden sağlıyor. Bu bağışçılar arasında süpermarket zincirleri, şirketler ve özel kişiler bulunuyor. Ülke çapında derneğe üye 962 yemek dağıtım merkezi faaliyet göstermekte.

Talep çok destek az!

Tafel Deutschland Başkanı Jochen Brühl, yemek dağıtım merkezlerine ilk kez gelen işsizler, düşük ücretliler ve emeklilerin sayısı artarken savaştan kaçan Ukraynalıların da bunun üzerine eklendiğini belirterek, Alman hükümetini ve yerel yönetimleri yeterli desteği vermemekle eleştirdi.

Gıda bağışı ve gönüllü çalışan sayısı yetersiz

Yemek dağıtım merkezlerinin yaklaşık üçte birinin, gıda bağışlarının ve gönüllü çalışan sayısının artan talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle yeni kişilere hizmet vermeyi durdurduğunu belirten Brühl, merkezlerin yüzde 62’sinin daha fazla kişiye hizmet verebilmek için hane başına yiyecek miktarını kısmak zorunda kaldığını kaydetti.

„Gönüllülerin değil, devletin görevi“

Pek çok kentte yerel yönetimlerin Ukraynalı sığınmacıları, kapasite bulunup bulunmadığına bakmaksızın Tafel merkezlerine yönlendirdiğini ifade eden Brühl, „Savaşın dördüncü ayında resmi makamların kendileri yardım edebilecekken sığınmacıları bize yönlendirmesi kabul edilemez“ dedi. Derneğe ait yemek dağıtım merkezlerinin devletçe desteklendiği yönünde yanlış bir izlenim bulunduğunu vurgulayan Brühl, „Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama sonuçta bizimki ek bir hizmet. Almanya’da tüm insanların yeterli yiyecek ve içeceğe sahip olması devletin görevidir, gönüllülerin değil“ dedi.

Federal hükümetten yeni bir yardım paketi talebinde bulunan Brühl, yoksullara doğrudan ulaşacak acil yardımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sadece kayıt altına alınan 178 bin kişi evsiz var!

Diğer yandan zorlaşan hayat koşulları, Almanya’da evsizlerin sayısında da artışa yol açtı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla evi olmayıp geçici barınma merkezlerine yerleştirilen kişi sayısı 178 bin kişi olarak kaydedildi.

Evsizlerin yüzde 62’sini erkekler, yüzde 27’sini kadınlar oluşturuyor

Evsizlerin yüzde 62’sini erkeklerin, yüzde 27’sini kadınların oluşturduğu bildirildi. Geçici barınaklara yerleştirilen evsizlerin yaş ortalaması 32 olarak hesaplanırken evsizlerin yüzde 37’lik bölümünün 25 yaşın altında olduğu belirtildi.

Evsizlerin yüzde 31’i Alman vatandaşı iken yüzde 64’ünün yabancı uyruklu

İstatistik Dairesi verilerine göre evsizlerin yüzde 31’i Alman vatandaşı iken yüzde 64’ünün yabancı uyruklu olduğu dikkat çekti.