Almanya’da çalışma yaşındaki Suriyelilerin yaklaşık üçte ikisinin tamamen ya da kısmen sosyal yardımlara bağımlı olduğu bildirildi.

Ümit Kalın

Federal Almanya’da yaşayan Suriyelilerin yüzde 65’lik bölümünün tamamen ya da kısmen sosyal yardım aldığı kaydedildi. Federal İstihdam Dairesi Mart ayı istatistiklerine göre bu oran Somalililer arasında yüzde 37,1, Afganlar arasında yüzde 43,7 olarak kaydedildi.

Sosyal yardım alan Suriyelilerin oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise hafif bir düşüş gerçekleşti. 2020 Mart ayında sosyal yardımla geçinen Suriyelilerin oranı yüzde 70 olarak bildirilmişti.

Daire’nin verilerinin Yabancılar Merkezi Kayıt Sistemine dayandığına ve sadece iltica başvurusunda bulunanları değil, Almanya’da yaşayan tüm yabancı uyrukluları kapsadığına da işaret edildi.

İktidardaki Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubu iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, verileri „İstihdam Dairesi’nin rakamları, entegrasyon alanında önümüzde daha yapacak çok şey olduğunu gösteriyor“ diye yorumladı. Suriyeliler arasında koruma statüsünde bulunanların ve Almanya’da kalma perspektifi bulunanların sayısının yüksekliğine işaret eden Middelberg, bu nedenle rakamların daha da dikkat çekici hal aldığını belirtti.

„Güvenli statü entegrasyona yetmiyor“

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Middelberg, „Güvenli bir statü sahibi olmanın istihdam piyasasına daha hızlı uyumu beraberinde getirdiği varsayımının burada gerçekleşmediği görülüyor. Yeşiller’in istediği gibi niteliksiz ya da az nitelikli iş gücü göçüne bel bağlayacağımıza halihazırda Almanya’da yaşayan koruma altındakilerin durumuna odaklanmalı, istihdam piyasasına uyum çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız“ diye konuştu.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Nisan ayında sigortalı istihdam edilenlerin oranı Almanlarda yüzde 63,1, yabancı uyruklular arasında yüzde 46,8 iken Suriyelilerde bu oran yüzde 27,4 oldu.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Entegrasyon ve Göç Bilirkişiler Kurulu’nun üyelerinden Panu Poutvaara, Almanya’da geçirilen ilk yıllarda işsizlik oranının genelde çok daha yüksek olduğuna işaret etti. Poutvaara, „Suriye’den kaçan sığınmacılar arasında çalışanların oranının düşük olmasında kadınların oranının yüksekliği de rol oynayabilir. Pek çok Suriyeli kadın eşinin arkasından Almanya’ya geldi ve daha kısa süredir burada. Genelde küçük çocukları var ve istihdam piyasasına katılamıyorlar. Kültürel nedenler de çalışmamakta rol oynuyor olabilir“ diye konuştu.